Redactie

 

Ondersteuningsproducten privacy (incl. DPIA) voor nieuwe Wet inburgering

Gemeenten moeten voorbereidingen treffen voor informatievoorziening onder de nieuwe Wet inburgering. Deze treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. Om de gemeenten zo goed mogelijk te ondersteunen zijn de ondersteuningsproducten privacy nu beschikbaar. De privacy producten bieden een basis voor een zorgvuldige... Lees meer »

Meer expertise bij DPIA had datalek app NL-Alert mogelijk voorkomen

Minister Grapperhaus heeft de Tweede Kamer laten weten dat bij de ontwikkeling van de NL-alert app er bij de uitvoering van de DPIA onvoldoende expertise is ingezet om te toetsen of de verstrekte informatie over de beoogde werking van de app correct en volledig was. De vastgestelde DPIA had daarnaast geactualiseerd... Lees meer »

DPIA bij heimelijk cameratoezicht - antwoorden minister

In september 2020 besloot Peter Elbers, nieuw benoemde directeur bij de Limburgse Omroep L1, een nieuw privacy reglement op te stellen. In dat reglement stelde Elbers o.a. voor om camera’s op te hangen op de werkvloer en (vertrouwelijke) e-mails van werknemers in te zien Het personeel van L1 verzette zich hiertegen... Lees meer »

DPIA kan datalekken voorkomen

Een Data Protection Impact Assessment (DPIA) kan een positieve bijdrage leveren aan het voorkomen van datalekken. Dit zegt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in het recent verschenen rapport: Meldplicht datalekken: facts & figures, Overzicht feiten en cijfers 2020. De AP noemt o.a. het gebruik van Multi Factor Authenticatie... Lees meer »

Uitvoeren van DPIA’s in het onderwijs - Kamerbrief minister OCW

Met de toenemende digitalisering van het onderwijs is de bescherming van de privacy van de leerlingen, studenten en medewerkers een belangrijke en steeds complexere zaak die onze voortdurende aandacht vraagt. Onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens conform de Algemene verordening... Lees meer »

Politie liet privacyrisico's niet onderzoeken

De politie heeft in 2016 ook geen formeel onderzoek naar de privacyrisico's van CATCH uitgevoerd, zegt Riemen. Daardoor staat de rechtmatigheid van het systeem verder onder druk. In dit soort gevallen is het volgens de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, namelijk verplicht om zo'n onderzoek vóóraf uit te... Lees meer »