DPIA op gebruik Facebook pagina’s door overheid: zeven hoge privacyrisico’s

Privacy Company heeft technisch en juridisch onderzoek gedaan naar de persoonsgegevens die Facebook verwerkt als je een Facebook pagina van een overheidsorganisatie bezoekt. Uit het onderzoek blijkt dat er 7 hoge privacyrisico’s zijn, en 1 lage, als een overheidsorganisatie een Facebook pagina gebruikt om te communiceren...

Nieuwe DPIA software op de markt: EasyDPIA®️

Krijg snel zekerheid of u veilig met de gegevensverwerking kunt starten. Begin eerst met een Pre-DPIA en krijg direct input voor uw register van verwerkingsactiviteiten. Bepaal eenvoudig de noodzaak om een volledige DPIA uit te voeren en maak, zelf of in teamverband, een DPIA rapport. Als startpunt kunt u natuurlijk...

Jurisprudentie

Boete voor medisch lab voor niet uitvoeren DPIA

De Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit (België) heeft een boete opgelegd van € 20.000,- aan een medisch laboratorium vanwege diverse schendingen van de AVG. De Geschillenkamer geeft in haar beslissing onder meer aan dat het medisch lab een DPIA (GEB) had moeten uitvoeren en dat, door dat niet te hebben... Lees meer »

Hoog restrisico bij DPIA; verwerking gestart voor advies autoriteit

De Deense Gegevensbeschermingsautoriteit geeft het Nationaal Genoomcentrum aan bij de politie en beveelt een boete aan van 50.000 DKK. De toezichthouder is van oordeel dat het centrum de regels van de GDPR heeft geschonden door te beginnen met de verwerking van gegevens zonder de gegevensbeschermingsautoriteit te raadplegen.... Lees meer »

Berisping ondanks keuze voor ander systeem

De Spaanse Gegevensbeschermingsautoriteit (AEPD) heeft een bouwbedrijf een berisping gegeven wegens een inbreuk op artikel 35 AVG. Het bedrijf had geen DPIA uitgevoerd voorafgaand aan de invoering van een systeem om aan de hand van vingerafdrukken aanwezigheid te monitoren. Toen een ex-werknemer een klacht indiende... Lees meer »