DPIA uitvoeren?

Kom hier alles te weten over het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment.

En kijk of de applicatie waarop u een DPIA wilt uitvoeren al is opgenomen in de bibliotheek.

 

DPIA CoronaCheck App beschikbaar

De DPIA CoronaCheck App is op 21 juni 2021 afgerond en is vastgesteld door de verwerkingsverantwoordelijke (Directeur Programmadirectie Covid‐19), na kennisgenomen te hebben van het FG‐advies en met acceptatie restrisico na genomen maatregelen. Download hier de DPIA CoronaCheck App Lees meer »

DPIA voor Google Workspace beschikbaar

De Universiteit van Groningen (UG) en de Amsterdam University for Applied Sciences (AUAS) hebben door Privacy Company een DPIA laten uitvoeren op het gebruik van Google G Suite Education en G Suite (Enterprise) for Education. Deze applicaties zijn sinds december 2020, na publicatie van het DPIA rapport, hernoemd tot... Lees meer »

To DPIA or not to DPIA?

We doen het steeds vaker en het krijgt steeds meer aandacht, de Data Protection Impact Assessment, ofwel de DPIA. Onder de Nederlandse puristen ook wel de gegevensbeschermingseffectbeoordeling. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een lijst gepubliceerd van 17 onderwerpen waarvoor je een DPIA moet uitvoeren. Als de... Lees meer »

Wat is een DPIA?

Een Data Protection Impact Assessment (DPIA), ook wel gegevensbeschermingseffectbeoordeling genoemd, is een instrument om (voorafgaand aan de verwerking van persoonsgegevens) privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen, zodat een organisatie passende maatregelen kan nemen om de privacyrisico’s te... Lees meer »

Uitbreiding bibliotheek

De redactie van DPIA.nu is continu bezig de bibliotheek met nuttige DPIA informatie uit te breiden. Kijk dus regelmatig voor nieuwe informatie over software pakketten. Bent u leverancier van een softwarepakket dat door een (nieuwe) klant eerst aan een DPIA moet worden onderworpen? Neem dan contact met ons op, zodat... Lees meer »

DPIA leerlingadministratiesystemen gestart

Diverse schoolbesturen hebben de handen ineen geslagen en voeren samen een DPIA (Data Protection Impact Assesment) uit op hun leerlingadministratiesysteem (LAS). SIVON en Kennisnet ondersteunen hen hierbij. Het uitvoeren van een DPIA op het LAS is een verplichting die voortkomt uit de AVG. Het uitvoeren van een DPIA... Lees meer »