ParnasSys Het uitvoeren van een DPIA
op ParnasSys

Bij persoonsgegevens in leerlingadministratiesystemen (LAS) gelden meerdere criteria van hoog-risicoverwerkingen. De AVG vereist daarom een Data Protection Impact Assessment (DPIA). Diverse werkgroepen van het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) po/vo hebben DPIA’s uitgevoerd op de 5 meest gebruikte LAS’en in het primair en voortgezet onderwijs: ParnasSys, Magister, ESIS, SchoolOAS, Somtoday. De DPIA-rapportages bevatten waardevolle informatie voor scholen, maar die moeten ook zelf aan de slag.

Download Rapportage DPIA ParnasSys

Tip: De DPIA ParnasSys is ook beschikbaar in EasyDPIA®

Terug naar het overzicht