Snappet Het uitvoeren van een DPIA
op Snappet

Tijdens het DPIA-traject is gebleken dat Snappet een veilig online lesplatform voor rekenen, taal en spelling is. Met de enthousiaste medewerking van onderwijsinstellingen en Snappet is de DPIA uitgevoerd, waarbij inzicht is verkregen in gegevensverwerkingen en bijbehorende risico’s voor betrokkenen. Snappet heeft transparantie geboden en verbeteringen toegezegd om de rol van de onderwijsinstelling als verwerkingsverantwoordelijke te versterken. 

Uit de centrale DPIA blijkt dat Snappet veel aandacht besteedt aan privacy en informatiebeveiliging. Er zijn geen grote informatiebeveiligingsrisico’s geconstateerd, die onmiddellijke actie vereisen. Om Snappet op een veilige manier te gebruiken, moeten zowel onderwijsinstellingen als Snappet nog wel enkele acties uitvoeren. 

Terug naar het overzicht