Studiemeter Het uitvoeren van een DPIA
op Studiemeter

Uit het DPIA-traject blijkt dat Studiemeter van Uitgeverij Deviant een veilige leeromgeving biedt voor het aanleren van basisvaardigheden voor taal en rekenen. De samenwerking tussen scholen en het online lesplatform voor het Voortgezet Onderwijs leidde tot een grondige evaluatie van gegevensverwerkingen en bijbehorende risico’s. Uitgeverij Deviant stelde zich proactief en transparant op en heeft verbeteringen toegezegd om de rol van de onderwijsinstelling en verwerkingsverantwoordelijke te versterken. 

De centrale DPIA heeft aangetoond dat Uitgeverij Deviant veel aandacht besteedt aan privacy en informatiebeveiliging bij het aanbieden van Studiemeter aan scholen voor het VO. Er zijn geen grote informatiebeveiligingsrisico’s geconstateerd die onmiddellijke actie vereisen. Om Studiemeter op een veilige manier te gebruiken, dienen zowel scholen als Uitgeverij Deviant nog enkele acties te ondernemen. 

Terug naar het overzicht