DPIA CoronaCheck App beschikbaar

De DPIA CoronaCheck App is op 21 juni 2021 afgerond en is vastgesteld door de verwerkingsverantwoordelijke (Directeur Programmadirectie Covid‐19), na
kennisgenomen te hebben van het FG‐advies en met acceptatie restrisico na genomen maatregelen.

Download hier de DPIA CoronaCheck App

Naar het overzicht