Redactie

 

Overheid overweegt DPIA op Facebook

Een overheidsinstelling kan als beheerder van een Facebookpagina in sommige gevallen worden aangemerkt als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke, in dit geval samen met Facebook, in de zin van artikel 26 van de AVG. Als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken moeten Facebook en de overheid beide voldoen aan de... Lees meer »

Testcoronanu; zelf verantwoordelijk voor DPIA en pentest

Testaanbieders moeten ter aansluiting op CoronaCheck voldoen aan een uitgebreide set aansluitvoorwaarden met betrekking tot technische vereisten en informatiebeveiliging. De aansluitvoorwaarden vormen een juridische overeenkomst tussen de Staat der Nederlanden (het ministerie van VWS) en de testaanbieder bij de aansluiting... Lees meer »

PO Raad adviseert over gebruik Google Workspace for Education

De hoge privacyrisico’s in Google Workspace for Education worden weggenomen door het akkoord dat SIVON en SURF in juli hebben bereikt met Google. Om Workspace for Education te blijven gebruiken, moeten scholen zelf nog een aantal handelingen uitvoeren. 1. De juiste technische instellingen uitvoeren 2. Nieuwe Google... Lees meer »

AP publiceert aanbevelingen voor smart cities

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiceert aanbevelingen voor de ontwikkeling van zogenoemde smart city-toepassingen. De aanbevelingen zijn bedoeld voor gemeenten die met slimme sensoren en meetapparatuur data in de openbare ruimte verzamelen of dat van plan zijn. De adviezen van de AP zijn nodig omdat gemeenten... Lees meer »

Capaciteitsgebrek hindert uitvoering DPIA's Eindhoven

Eindhoven moet de boel een beetje aanscherpen als het aankomt op de veilige verwerking van persoonsgegevens. Datalekken worden te laat gemeld en de verplichte zelfbeoordelingen duren te lang, schrijft functionaris gegevensbescherming Marielle van den Bos in haar jaarrapportage. Met name capaciteit blijkt lastig. Grote... Lees meer »

DPIA bij aanvraag om zwarte lijsten te delen met andere sectoren

AP geeft duidelijkheid over zwarte lijsten delen met andere sectoren. Veel ondernemers krijgen te maken met criminaliteit. Vaak ook blijken dezelfde criminelen actief te zijn in meerdere sectoren. Ondernemers willen daarom soms gegevens van mogelijke criminelen met elkaar delen, ook buiten de eigen sector. Maar dat... Lees meer »