Redactie

 

DPIA bij vergunningaanvraag zwarte lijst

Je mag niet zomaar foto’s van winkeldieven delen via bijvoorbeeld e-mail of WhatsApp. Daarvoor moet je een vergunning aanvragen bij de AP. Bij vergunningaanvragen is het verplicht om een protocol en een DPIA op te sturen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft inmiddels de 500e vergunning voor een collectief winkelverbod... Lees meer »

DPIA bij gebruik van inpandige foto’s bij uitvoering Wet WOZ

Bij de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) vragen gemeenten aan inwoners soms om informatie over de inpandige situatie van een woning. Het aanleveren van die informatie kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het gebruik van een inlichtingenformulier of via foto’s. De keuze is aan de inwoner.... Lees meer »

Eerste webinar DPA.nu groot succes

Op 3 oktoberjl. heeft het eerste webinar van DPIA.nu plaatsgevonden. DPIA.nu kijkt terug op een geslaagd evenement. Het webinar werd georganiseerd in samenwerking met PrivacyTeam en Blue Field Agency. In het webinar is aandacht besteed aan de enorme mogelijkheden die AI biedt bij het bedenken van nieuwe concepten en... Lees meer »

Goedkeuring ontwerpbesluit en DPIA algoritmische verwerking van camerabeelden

De Franse gegevensbeschermingsautoriteit keurde een ontwerpbesluit en een DPIA goed die door het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken werden uitgevoerd. Het ontwerp van decreet schetste plannen voor de ontwikkeling en implementatie van een systeem van algoritmische verwerking van beelden verzameld door luchtvideobewaking,... Lees meer »

Minister heeft inzage privacyonderzoek GGD ten onrechte deels afgewezen

Minister Kuipers van Volksgezondheid heeft een verzoek van de Volkskrant om inzage in een privacyonderzoek van de GGD en de communicatie hierover ten onrechte deels afgewezen. De bewindsman moet het verzoek opnieuw beoordelen, zo heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. De GGD had een Data Protection Impact Assessment... Lees meer »

Privacyrisico’s uit DPIA van 2021 Google Workspace for Education voldoende opgelost

In januari 2023 hebben SIVON, SURF en een team van externe (privacy-)experts en juristen de door Google genomen maatregelen n.a.v. de DPIA uit 2021 grondig onderzocht en beoordeeld. De uitkomsten van deze tussentijdse analyse zijn in februari 2023 met Google gedeeld. Daaropvolgend hebben gesprekken plaatsgevonden over... Lees meer »