Redactie

 

CoronaCheck App in gebruik; DPIA afgerond.

De Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding COVID-19 benadrukt belang van DPIA voordat verwerking waarmee vaccinatiebewijs aan de CoronaCheck app wordt toegevoegd. De commissie benadrukt dat, voordat de CoronaCheck wordt uitgebreid met het tonen van een vaccinatiebewijs, er een duidelijke juridische... Lees meer »

Angst bij gemeenten om toepassingen smart cities

De Nederlandse smart city is sterk in ontwikkeling, maar er zijn veel oplossingen die problemen zoeken. Dat valt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op en die noemt het een risico. Een ander risico is dat er geregeld commerciële partijen bij betrokken zijn die diensten leveren. Daar moeten duidelijke afspraken mee... Lees meer »

Guidance AP m.b.t. model-DPIA's

In 2020 heeft de AP guidance gegeven over de eisen waaraan een aanvraag voor een vergunning moet voldoen en advies gegeven aan diverse brancheorganisaties over modelprotocollen en model-DPIA’s. Denk aan een branchevereniging die een modelprotocol opstelt waarop leden een vergunningaanvraag kunnen afstemmen door overname... Lees meer »

Forse boete werkgever vanwege registratie verzuimgegevens: DPIA verplicht!

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft onderhoudsbedrijf CP&A een boete opgelegd van €15.000,- vanwege overtredingen bij het verwerken van gezondheidsgegevens van zieke werknemers. Als CP&A een DPIA had uitgevoerd had zij gezien dat zij meer gezondheidsgegevens ging verwerken dan was toegestaan. Waarschijnlijk is... Lees meer »

Jaarverslag AP: te weinig voorafgaande raadplegingen gelet op aantal meldingen van risicovolle gegevensverwerkingen

Organisaties zijn verplicht om een data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren als zij van plan zijn een risicovolle gegevensverwerking te starten (artikel 35 AVG). Volgt uit de DPIA dat inderdaad sprake is van een hoog privacyrisico? En kan de organisatie geen afdoende maatregelen nemen om dit risico te... Lees meer »

DPIA CoronaCheck en Testbewijs

Binnen het programma ‘Realisatie Digitale Ondersteuning’ van het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een (D)PIA uitgevoerd voor het ‘Testbewijs’. Het testbewijs is een middel voor een persoon om aan te geven dat deze persoon recent negatief is getest op Corona. In deze (D)PIA wordt beschreven welke privacybeschermende... Lees meer »