Redactie

 

DPIA belangrijk instrument voor gemeenteraadsleden

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft tips gepubliceerd voor gemeenteraadsleden voor het controleren van de inzet van technologie. Het gaat om een aanvulling op de handreiking ‘Gemeenten en privacy: wat kunt u als raadslid doen?’ die raadsleden helpt de juiste vragen te stellen over privacy binnen hun gemeente.... Lees meer »

Generieke DPIA voor Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) is in 2015 gestart. Het doel van de aanpak LAA is om de kwaliteit van de adresgegevens in de Basisregistratie Personen (hierna: BRP) te verbeteren, zodat overheidsorganen op basis van juiste informatie hun publieke taken kunnen uitvoeren. Dit gebeurt door persoonsgegevens... Lees meer »

Rol van FG bij DPIA’s meer adviserend

Het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) heeft onderzoek gedaan naar de invulling van de rol van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) binnen de Nederlandse overheid. In de enquête is ook gevraagd naar de betrokkenheid van de FG bij DPIA’s. Het CIP is van, voor en door overheidsorganisaties.... Lees meer »

DPIA krijgt prominente plek in Rijksbrede cloudbeleid 2022

Onder het nieuwe beleid mogen overheidsdiensten, met enkele uitzonderingen, onder voorwaarden publieke clouddiensten gebruiken. In de eerste plaats gelden voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens in publieke clouddiensten. Dit vergt een goedgekeurde Pre-DPIA. Bij hoog risico wordt een volledige data protection... Lees meer »

Overhandigen data aan Amerikaanse inlichtingendiensten

Er kunnen op basis van de DPIA op de diensten van Microsoft geen algemene conclusies worden getrokken over alle Amerikaanse clouddiensten en de relatie met inlichtingendiensten. Per dienst kan immers verschillen wat de specifieke risico´s van gegevensoverdracht zijn. Als het gebruik van een dienst een gegevensoverdracht... Lees meer »

Ministerie maakt DPIA's (gedeeltelijk) openbaar

Dit blijkt uit antwoorden op vragen van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid. Justitie en Veiligheid heeft vorige jaar 218 data protection impact assessments (DPIA’s) vastgesteld. Dit aantal ziet op het Bestuursdepartement, diensten en agentschappen, ZBO’s en de Raad voor de Rechtspraak en de Politie. Het... Lees meer »