Redactie

 

Ministerie van VWS voerde 31 DPIA's uit in 2021

Dit blijkt uit antwoorden op vragen van de vaste commissie voor VWS. Zo werden er onder ander DPIA's uitgevoerd op de CoronaCheck fieldlabs, de CoronaCheck, het Corona Toegangsbewijs, het Long Covid onderzoek en op de EU DCC Corona toegangsbewijzen. Vanwege privacy risico’s van gegevensverwerking in organisaties en... Lees meer »

Risicoanalyse en DPIA - systematiek, vereisten en voorbeelden

De Beierse Staatscommissaris voor Gegevensbescherming (BayLfD) biedt op haar website veel ondersteuning voor het uitvoeren van DPIA's. Voor degenen die de Duitse taal goed machtig zijn (of handig met vertaalprogramma's) handige hulpmiddelen. Beierse overheidsinstanties zijn over het algemeen verplicht om DPIA's uit... Lees meer »

Geen DPIA bij twee van de negen getoetste algoritmes

De Algemene Rekenkamer heeft voor de tweede keer onderzoek gedaan naar algoritmes. Elke maand neemt de overheid miljoenen beslissingen. Bijvoorbeeld over wie wel en wie geen huurtoeslag krijgt. Of wie een boete moet krijgen voor te hard rijden. Voor al die beslissingen gebruikt de overheid algoritmes. Er zitten ook... Lees meer »

Nieuwe DPIA op Zoom

SURF, SIVON en SLM Rijk delen onderling kennis en inzicht over het veilig en verantwoord gebruik van cloudleveranciers. SURF heeft met medewerking van Privacy Company een nieuwe data protection impact assessment (DPIA) uitgevoerd op Zoom. SURF heeft eerder een privacytoets uitgevoerd in 2021 op Zoom. Over de uitkomsten... Lees meer »

Europa decentraal; informatie over DPIA's

Europa decentraal is het kenniscentrum voor Europees recht en beleid van en voor (semi) overheidsorganisaties. Europa decentraal: Europese regels in duidelijke taal. Dat is de slogan van het kenniscentrum. Het is haar kerntaak (decentrale) overheden te informeren en adviseren over Europees recht en beleid, en deze... Lees meer »

Nieuwe DPIA voor de Rijksoverheid en universiteiten op Microsoft

In opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en SURF, de ICT-inkooporganisatie van hogescholen en universiteiten, heeft Privacy Company opnieuw onderzoek gedaan naar de privacyrisico’s van Microsoft Teams, OneDrive en SharePoint. De uitkomst is dat Microsoft maatregelen heeft getroffen om zes hoge risico’s... Lees meer »