DPIA belangrijk instrument voor gemeenteraadsleden

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft tips gepubliceerd voor gemeenteraadsleden voor het controleren van de inzet van technologie. Het gaat om een aanvulling op de handreiking ‘Gemeenten en privacy: wat kunt u als raadslid doen?’ die raadsleden helpt de juiste vragen te stellen over privacy binnen hun gemeente. In de aanvullende handreiking over inzet van technologie gaat de AP ook in op DPIA's. De AP deelt onder meer de volgende observatie: Gemeenten zetten te snel technologie in, zonder vooraf stil te staan bij de vraag of die technologie echt noodzakelijk is om het doel te bereiken. En of er geen alternatieven mogelijk zijn, die minder ingrijpend zijn voor de privacy. Het komt nog te vaak voor dat gemeenten een verplichte DPIA niet of te laat uitvoeren. Dit gebeurt ook bij proefprojecten en pilots. Ook is vaak niet duidelijk of gemeenten bij de uitvoering van de DPIA (tijdig) een FG hebben betrokken.

Download de aanvullende handreiking over inzet van technologie

Naar het overzicht