Generieke DPIA voor Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) is in 2015 gestart. Het doel van de aanpak LAA is om de kwaliteit van de adresgegevens in de Basisregistratie Personen (hierna: BRP) te verbeteren, zodat overheidsorganen op basis van juiste informatie hun publieke taken kunnen uitvoeren. Dit gebeurt door persoonsgegevens te analyseren met behulp van risicoprofielen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een uitvoeringstoets uitgevoerd. Het advies ten aanzien van meer ondersteuning bij implementatie door het opstellen van een landelijke DPIA en het actualiseren van instructiemateriaal en de leidraad adresonderzoek wordt opgevolgd. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) faciliteert gemeenten om in samenwerking de generieke onderdelen van een gemeentelijke DPIA op te stellen, bereidt aangepast instructiemateriaal voor en zal dit middels de ambassadeurs en op samenwerkingsbijeenkomsten verspreiden.

Download hier de brief aan de Tweede Kamer

Naar het overzicht