Ministerie van VWS voerde 31 DPIA's uit in 2021

Dit blijkt uit antwoorden op vragen van de vaste commissie voor VWS. Zo werden er onder ander DPIA's uitgevoerd op de CoronaCheck fieldlabs, de CoronaCheck, het Corona Toegangsbewijs, het Long Covid onderzoek en op de EU DCC Corona toegangsbewijzen. Vanwege privacy risico’s van gegevensverwerking in organisaties en systemen, vertrouwelijke gegevens en de genomen maatregelen worden de DPIA’s niet in hun geheel
gedeeld, zo laat het ministerie weten.

 


In 2021 zijn door VWS DPIA's uitgevoerd op:

CoronaCheck fieldlabs
CoronaCheck
Corona Toegangsbewijs
Long Covid onderzoek
Vaccinatieregister CIMS selecteren en
oproepen
Inzage vaccinaties
EU DCC Corona toegangsbewijzen
IIVAC VIDO VIVO Vocaa
Pienter Corona PICO
CIMs ontsluiting Digital Green Certificate
Vasco
Corona KAT
Wob verzoeken Chatberichten
Wob verzoeken corona
Q-koorts en Covid-19
BI Tooling CIMS
CIMs fase VII
BRBA
Zorg in onderwijstijd
Emply werving en selectie
Vital
GLI
Passyon
Studentenmonitor
Vega
Wonen langs het spoor
Neonatale Hielprik Screening
Arend - antibiotica resistentie bacterien
IBIS Document en record mgt systeem
Risicoverevening
Bureau Opsporing en Boetes

Naar het overzicht