Ministerie maakt DPIA's (gedeeltelijk) openbaar

Dit blijkt uit antwoorden op vragen van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid. Justitie en Veiligheid heeft vorige jaar 218 data protection impact assessments (DPIA’s) vastgesteld. Dit aantal ziet op het Bestuursdepartement, diensten en agentschappen, ZBO’s en de Raad voor de Rechtspraak en de Politie. Het ministerie zal de nieuwe DPIA’s en de herbeoordeelde DPIA’s (dat kunnen DPIA’s zijn over de periode 2018-zomer 2022), die dit jaar worden vastgesteld, wanneer het in de uitvoering (proces en organisatie) en technisch mogelijk is, openbaar maken met in achtneming van de uitzonderingen van de Wet open overheid.

Naar het overzicht