Jurisprudentie

 

CNIL legt Discord boete op (o.a.) vanwege niet uitvoeren DPIA

De CNIL heeft een boete van 800.000 euro opgelegd aan Discord, een online communicatieplatform. Discord had onder meer geen DPIA uitgevoerd, geen beleid voor het bewaren van gegevens en beveiligde de gegevens niet met een wachtwoord dat sterk genoeg was. Discord was van mening dat het niet nodig was om een DPIA uit... Lees meer »

Boete voor medisch lab voor niet uitvoeren DPIA

De Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit (België) heeft een boete opgelegd van € 20.000,- aan een medisch laboratorium vanwege diverse schendingen van de AVG. De Geschillenkamer geeft in haar beslissing onder meer aan dat het medisch lab een DPIA (GEB) had moeten uitvoeren en dat, door dat niet te hebben... Lees meer »

Hoog restrisico bij DPIA; verwerking gestart voor advies autoriteit

De Deense Gegevensbeschermingsautoriteit geeft het Nationaal Genoomcentrum aan bij de politie en beveelt een boete aan van 50.000 DKK. De toezichthouder is van oordeel dat het centrum de regels van de GDPR heeft geschonden door te beginnen met de verwerking van gegevens zonder de gegevensbeschermingsautoriteit te raadplegen.... Lees meer »

Berisping ondanks keuze voor ander systeem

De Spaanse Gegevensbeschermingsautoriteit (AEPD) heeft een bouwbedrijf een berisping gegeven wegens een inbreuk op artikel 35 AVG. Het bedrijf had geen DPIA uitgevoerd voorafgaand aan de invoering van een systeem om aan de hand van vingerafdrukken aanwezigheid te monitoren. Toen een ex-werknemer een klacht indiende... Lees meer »

Berisping voor niet adequate DPIA bij gebruik methode afstandsonderwijs

Vanwege de COVID-19-pandemieperiode heeft het Griekse ministerie van Onderwijs en Religies (het ministerie) besloten om een methode van afstandsonderwijs met technologische middelen te promoten en te implementeren voor studenten in het basis- en voortgezet onderwijs. De Griekse AP (HDPA) beschouwde deze methode als... Lees meer »

DPIA noodzakelijk om te voldoen aan verantwoordingsplicht

De Spaanse Gegevensbeschermingsautoriteit (AEPD) heeft een verwerkingsverantwoordelijke een boete van € 20.000 euro (verlaagd tot € 16.000 euro) opgelegd voor de implementatie van een biometrisch identificatiesysteem zonder vooraf een DPIA uit te voeren. De AEPD bepaalde dat de voor de verwerking verantwoordelijke,... Lees meer »