Alleen een echte DPIA telt

De Portugese Gegevensbeschermingsautoriteit (CNPD) heeft het Portugees Nationaal Instituut voor de Statistiek een boete van 4.300.000 euro opgelegd wegens meerdere GDPR-overtredingen. Het instituut verwerkte onder meer bijzondere categorieën persoonsgegevens zonder rechtsgrondslag, voerde geen deugdelijke DPIA uit en verstrekte onvoldoende informatie over zijn verwerkingsactiviteiten. De CNPD verklaarde dat de door de verwerkingsverantwoordelijke verstrekte DPIA te beperkt en ontoereikend was omdat deze niet de gehele verwerking bestreek.

Klik hier voor het volledige artikel op GDPR Hub

Naar het overzicht