Privacyconvenant geen alternatief voor het uitvoeren van een DPIA

Het tekenen van het Privacyconvenant is geen alternatief voor het uitvoeren van een DPIA. Ook op partijen die het Privacyconvenant ondertekend hebben moeten onderwijsinstellingen een DPIA uitvoeren wanneer er potentieel hoge privacyrisico’s bestaan. Dit schrijft demissionair minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

Op dit moment worden er DPIA’s uitgevoerd bij de vijf grootste leerlingadministratiesystemen in het primair en voortgezet onderwijs. Bij elke DPIA zijn meerdere schoolbesturen betrokken en SIVON en Kennisnet ondersteunen hen daarbij. Omdat de producten voor alle scholen in Nederland hetzelfde zijn en ook het gebruik in hoge mate overeenkomt, worden de resultaten van de DPIA onder alle schoolbesturen gedeeld. Het is een goede zaak dat de coöperaties SIVON en SURF scholen en onderwijsinstellingen ondersteunen die DPIA’s uitvoeren op partijen die op grote schaal persoonsgegevens in het onderwijs verwerken. Een individuele school of instelling mist de expertise om dit voor al hun leveranciers te doen. Omdat een DPIA complex is en de systemen die scholen gebruiken.

Download hier de brief van de minister

Naar het overzicht