PO Raad adviseert over gebruik Google Workspace for Education

De hoge privacyrisico’s in Google Workspace for Education worden weggenomen door het akkoord dat SIVON en SURF in juli hebben bereikt met Google. Om Workspace for Education te blijven gebruiken, moeten scholen zelf nog een aantal handelingen uitvoeren. 

1. De juiste technische instellingen uitvoeren
2. Nieuwe Google voorwaarden accepteren
3. Een onderwijsspecifieke DPIA uitvoeren

In een artikel op de website van SIVON wordt elke handeling nader toegelicht. Ook organiseert SIVON vanaf half augustus elke week een webinar om scholen te informeren over de nieuwe voorwaarden, de onderwijsspecifieke DPIA en de technische instellingen.

Bron: P.O. Raad

Naar het overzicht