Overheid overweegt DPIA op Facebook

Een overheidsinstelling kan als beheerder van een Facebookpagina in sommige gevallen worden aangemerkt als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke, in dit geval samen met Facebook, in de zin van artikel 26 van de AVG. Als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken moeten Facebook en de overheid beide voldoen aan de regels van de AVG en dit ook kunnen aantonen.

De Nederlandse overheid vindt het belangrijk om op rechtmatige en zorgvuldige wijze om te gaan met (de bescherming van) persoonsgegevens. Daarom laat zij op dit moment uitzoeken op welke manier de Rijksoverheid gebruik maakt van Facebookpagina’s, welke AVG-rol daarin wordt aangenomen en welke afspraken met Facebook hierover mogelijk al bestaan. Aan de hand van deze informatie wordt overwogen of een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) moet worden opgesteld om te bekijken of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Zo nodig wordt de DPIA voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit heeft de minister van BZK aan de Tweede Kamer laten weten.

Klik hier voor de volledige kamerbrief

Naar het overzicht