Ondersteuningsproducten privacy (incl. DPIA) voor nieuwe Wet inburgering

Gemeenten moeten voorbereidingen treffen voor informatievoorziening onder de nieuwe Wet inburgering. Deze treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. Om de gemeenten zo goed mogelijk te ondersteunen zijn de ondersteuningsproducten privacy nu beschikbaar.

De privacy producten bieden een basis voor een zorgvuldige uitvoering van de wet conform de geldende privacywetgeving. Het is belangrijk dat de werkprocessen van gemeenten goed zijn ingericht en dat medewerkers toegang hebben tot relevante informatie over de inburgeraar.

Om gemeenten hiermee op weg te helpen zijn de volgende documenten nu beschikbaar:

  • Handreiking Gemeentelijke gegevensverwerking nieuwe Wet inburgering; beschrijft de context van de gegevensverwerking en biedt een overzicht.
  • Model Verwerkersovereenkomst nieuwe Wet inburgering; kan gebruikt worden door gemeenten om een overeenkomst af te sluiten met uitvoeringsorganisaties.
  • Data Protection Impact Assessment (DPIA); bedoeld voor privacy-officers binnen de gemeente om de effecten van de nieuwe taken op de bescherming van persoonsgegevens in kaart te brengen.

Via deze link kunt u het volledige nieuwsbericht lezen

Via deze link zijn de ondersteuningsproducten privacy beschikbaar

Naar het overzicht