Nieuwe mijlpaal waarborgen privacy bij gezichtsherkenning

Een recent verschenen rapport van TNO 'Privacy bescherming bij niet-coöperatieve gezichtsherkenning' laat zien dat nieuwe technologie kan helpen om de privacy (beter) te beschermen. Met de informatie verzameld in dit rapport kan bij bestaande gezichtsherkenningstoepassingen getoetst worden of ze ook optimaal gebruik maken van nieuwe technologie om de privacy te beschermen. Aangezien er voortdurend technologische vernieuwingen beschikbaar komen, lijkt het nuttig om privacy- en gegevensbeschermingseffectbeoordeling niet een éénmalige toets te laten zijn, maar om die na verloop van tijd opnieuw te doen. Organisaties die nu niet-coöperatieve gezichtsherkenning toepassen (in het veiligheidsdomein) doen er dus goed aan om te controleren of hun toepassing in het licht van deze studie nog steeds “privacy by design” is.
 

Naar het overzicht