Meer expertise bij DPIA had datalek app NL-Alert mogelijk voorkomen

Minister Grapperhaus heeft de Tweede Kamer laten weten dat bij de ontwikkeling van de NL-alert app er bij de uitvoering van de DPIA onvoldoende expertise is ingezet om te toetsen of de verstrekte informatie over de beoogde werking van de app correct en volledig was. De vastgestelde DPIA had daarnaast geactualiseerd moeten worden op het moment dat daartoe aanleiding was. Dit schrijft de Minister naar aanleiding van het advies van de Landsadvocaat, de reactie van de AP en de Auditdienst Rijk en het onderzoek van Fox-IT naar het mogelijke datalek.

Ook worden er binnen het ministerie maatregelen genomen om de kennis van medewerkers over DPIA’s te vergroten. Tevens is – in afstemming met de AP – een onderzoek ingesteld naar in 2019 en 2020 uitgevoerde relevante DPIA’s waarvoor de Minister de verwerkingsverantwoordelijke is. Daarbij zal worden beoordeeld of de praktijk van gegevensverwerking in lijn is met de inhoud van de DPIA’s, en of de naar aanleiding van de DPIA’s getroffen maatregelen voldoende zijn gebleken om de vastgestelde risico’s te mitigeren. 

Lees hier de volledige brief van Minister Grapperhaus.

Naar het overzicht