Herijking DPIA Google Workspace, DPIA op gebruik Chromebooks

De ministers Slob en Van Engelshoven hebben de kamer laten weten de bestaande DPIA op Workspace voor Education wordt herijkt n.a.v. de toezeggingen van Google en dat is vastgesteld dat de door Google toegezegde maatregelen voldoende zijn om de geconstateerde dataprotectierisico's bij Workspace for Education te mitigeren. Op het het gebruik van Chromebooks wordt momenteel een DPIA uitgevoerd en de uitkomst daarvan wordt met Google besproken zoals ook gedaan is met de DPIA op Workspace for Education.

Lees hier de volledige brief aan de kamer

Naar het overzicht