Guidance AP m.b.t. model-DPIA's

In 2020 heeft de AP guidance gegeven over de eisen waaraan een aanvraag voor een vergunning moet voldoen en advies gegeven aan diverse brancheorganisaties over modelprotocollen en model-DPIA’s.

Denk aan een branchevereniging die een modelprotocol opstelt waarop leden een vergunningaanvraag kunnen afstemmen door overname van het modelprotocol en de model-DPIA. Dit leidt tot een efficiënte vergunningverlening aan meerdere organisaties tegelijkertijd met een bulkvergunningaanvraag. In 2020 heeft de AP 2 modelprotocollen goedgekeurd.

Het gaat om de collectieve winkelontzegging van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en de collectieve horecaontzegging van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Bron: Jaarverslag 2020 Autoriteit Persoonsgegevens (download hier)

Naar het overzicht