DPIA ook bij pilots benadrukt handreiking AP bij Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

De gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) geeft meer duidelijkheid over wat wel en niet mag bij de verwerking van persoonsgegevens voor (de toeleiding naar) schuldhulpverlening. Toch blijken er in de praktijk nog veel vragen te zijn. Daarom heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een handreiking opgesteld met aandachtspunten. Hiermee moeten gemeenten en hulpverleners rekening houden om aan de privacywetgeving te voldoen.

Naast aandachtspunten per fase van schuldhulpverlening noemt de AP nog andere aandachtspunten. Deze overstijgen de individuele fases van de schuldhulpverlening.

Zo stelt de AP dat de gemeente – of een andere betrokken partij in het schuldhulpverleningsproces – een data protection impact assessment (DPIA) uit moet voeren (vaak verplicht) voordat deze gegevens verwerkt voor schuldhulpverlening.

Daarbij benadrukt de AP dat een DPIA ook verplicht kan zijn bij pilots.

Download hier de samenvatting aandachtspunten Wgs

Naar het overzicht