DPIA expectations in 'accountability framework' ICO

In Engeland heeft de Information Commissioner’s Office (ICO, de Engelse Autoriteit Persoonsgegevens) haar accountability framework bekend gemaakt.

Dit framework is heel handig omdat het duidelijk maakt wat het in het kader van de verantwoordingsplicht bedoeld wordt met “aan de AVG te voldoen” op een manier die door de autoriteit als “voldoende” wordt beschreven.

Aan de hand van een korte uitleg en een aantal vragen kan de lezer zelf scoren in hoeverre voldaan wordt aan de eisen vanuit het perspectief van een audit door de autoriteit. Dit kan dus ook gaan dienen als een leidraad voor audits door onafhankelijke bedrijven zoals bijvoorbeeld classificatiebureaus en accountantskantoren.

Ook op het gebied van DPIA’s geeft de ICO heldere expectations om duidelijk te maken hoe er afdoende aan de vraag van de Engelse AP voldaan kan worden:

Ways to meet our expectations:

 • You have a DPIA policy which includes:
  • clear procedures to decide whether you conduct a DPIA;
  • what the DPIA should cover;
  • who will authorise it; and
  • how you will incorporate it into the overall planning.
 • You have a screening checklist to consider if you need a DPIA, including all the relevant considerations on the scope, type and manner of the proposed processing.
 • If the screening checklist indicates that you do not need a DPIA, you document this.
 • Your procedure includes the requirement to seek advice from the DPO and other internal staff as appropriate.
 • Your procedure includes consultation with controllers, data processors, individuals, their representatives and any other relevant stakeholders as appropriate.
 • Staff training includes the need to consider a DPIA at the early stages of any plan involving personal data and, where relevant, you train staff in how to carry out a DPIA.
 • You assign responsibility for completing DPIAs to a member of staff, who has enough authority over a project to effect change, eg a project lead or manager.

 Can you answer yes to the following questions?

 • Are your policies and procedures easy to locate?
 • Are staff aware of the process?
 • Do they consider it effective?
 • Have they had adequate training?
 • Are DPIAs conducted by those with appropriate authority to effect change?

 Voor meer informatie over het accountability framework van de Engelse AP klik hier:

Naar het overzicht