DPIA CoronaCheck en Testbewijs

Binnen het programma ‘Realisatie Digitale Ondersteuning’ van het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een (D)PIA uitgevoerd  voor het ‘Testbewijs’. Het testbewijs is een middel voor een persoon om aan te geven dat deze persoon recent negatief is getest op Corona. In deze (D)PIA wordt beschreven welke privacybeschermende maatregelen zijn genomen om het testbewijs als dergelijk middel in te kunnen zetten.

Deze (D)PIA ziet op de apps CoronaCheck en CoronaCheck Scanner en het genereren van een papieren testbewijs via coronacheck.nl voor pilot evenementen die vanaf 22 april 2021 worden gehouden. Tijdens deze pilots wordt gebruik gemaakt van een versie van de apps CoronaCheck en
CoronaCheck Scanner, die voorafgaat aan de versie zoals deze is beschreven in het wetsvoorstel en bijbehorende Memorie van Toelichting, versie 8 maart 2021.

Download hier het volledige DPIA rapport.

Naar het overzicht