AP publiceert aanbevelingen voor smart cities

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiceert aanbevelingen voor de ontwikkeling van zogenoemde smart city-toepassingen. De aanbevelingen zijn bedoeld voor gemeenten die met slimme sensoren en meetapparatuur data in de openbare ruimte verzamelen of dat van plan zijn.

De adviezen van de AP zijn nodig omdat gemeenten niet altijd voldoende stilstaan bij de privacywetgeving terwijl dit juist bij smart city-toepassingen waarbij persoonsgegevens van de burgers verwerkt worden essentieel is.

In de aanbevelingen die de AP doet is onder andere een belangrijke rol weggelegd voor een DPIA (Data Protection Impact Assesment). De DPIA moet zo vroeg mogelijk bij de ontwikkeling van smart city-toepassingen worden uitgevoerd en vervolgens openbaar gemaakt worden, zodat burgers weten hoe hun privacy is geborgd.

Verder moet vooraf bij de aanschaf van producten en diensten kritisch worden gekeken (en geverifieerd) of deze aan de AVG voldoen en moeten er binnen de gemeente voldoende mensen en middelen zijn voor het organiseren van privacy. Ook de kennis van burgers gebruiken bij het in kaart brengen van de risico's wordt geadviseerd door de AP, "Zij kennen hun eigen leefomgeving het best en kunnen meedenken over de gevolgen van een technische toepassing."

Download het volledige rapport

Naar het overzicht