AVG - verantwoordingsplicht

Een verwerkingsverantwoordelijke moet kunnen aantonen dat hij voldoet aan alle (relevante) verplichtingen van de AVG. 

U moet kunnen aantonen dat u beleid beschikbaar heeft, daarover heeft gecommuniceerd, registers bijhoudt en afwegingen en beslissingen documenteert. Kunt u bijvoorbeeld laten zien waarom een datalek niet is gemeld?

Naar het overzicht