UvA in hoger beroep in gelijk gesteld; inzet van Proctorio voldoet aan AVG

Het Gerechtshof Amsterdam heeft in hoger beroep uitspraak gedaan in het kort geding van de Centrale Studenraad van de Universiteit van Amsterdam tegen de Universiteit van Amsterdam. Het Hof bekrachtigt het vonnis waarin de UvA in het gelijk is gesteld. De UvA mag een proctoring systeem (Proctorio) inzetten voor 'remote surveillance'.

'What is online proctoring?

Online proctoring means remote invigilation (surveillance) of an exam that you take in an online assessment platform. (…)

The UvA will make use of Proctorio (…) for online proctoring. Proctorio works via a plugin tool in Google Chrome. This plugin allows us to record you while you take the exam, and analyze the results. The results are analyzed automatically, and if any irregularity is detected a real person will assess the recorded material.(…)'

Uit een door de UvA ingebrachte memo blijkt dat er voordat tot de inzet werd overgegaan eerst een DPIA is uitgevoerd:

'Eis: De gegevens van studenten moet veilig verwerkt worden, in overeenstemming met AVG regels en richtlijnen.

De waarborging van verwerking van de data van studenten volgens de AVG is gecontroleerd aan de hand van het standaardproces dat wordt gevolgd bij de inzet van nieuwe ICT systemen. Er is een Informatie Beveiliging & Privacy rapport en DPIA (uitgebreide risicoanalyse) gemaakt. Er is een Privacy Statement geformuleerd en momenteel wordt de laatste hand aan de verwerkersovereenkomst gelegd. Het lijkt erop dat navolging van de AVG-regels voldoende wordt gewaarborgd door Proctorio, en voldoende kan worden gewaarborgd door de UvA, aangenomen dat de adviezen in deze rapporten worden opgevolgd wat betreft beperken van de toegang, verwijderen van gedownloade data bij beroepsprocedures etc. (…)'.

Het Hof concludeert: 'Het voorgaande, ook in onderlinge samenhang bezien, leidt niet tot de conclusie dat enig voorschrift van de AVG wordt geschonden bij de inzet van Proctorio.'

Lees hier de volledige uitspraak

Naar het overzicht