Model DPIA Rijksdienst DPIA publicatie
Model DPIA Rijksdienst

Een Data Protection Impact Assessment (DPIA) wordt gebruikt bij projecten, regelgeving en beleid waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Een DPIA is een goed hulpmiddel om te beoordelen in hoeverre huidige of voorgenomen maatregelen voldoen en wat er nodig is voor adequate gegevensbescherming. Het geeft een duidelijk beeld van de risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokkenen. Een DPIA is een verplichting op basis van de AVG.

In september 2023 is de nieuwe versie van het Model DPIA Rijksdienst v3.0 afgerond en inmiddels openbaar gepubliceerd. De DPIA is de huidige standaard voor Rijksonderdelen, maar is ook - nog beter dan de vorige versie - goed inzetbaar voor andere overheidsorganisaties.

Bekijk hier het Model DPIA Rijksdienst.

Download hier het bijbehorende Rapportagemodel DPIA Rijksdienst.

Meer informatie over de context en nadere toelichting over DPIA’s is hier te vinden: Data Protection Impact Assessment.

Terug naar het overzicht