Handleiding DPIA (BE) DPIA publicatie
Handleiding DPIA (BE)

Dit document van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) dient als handleiding om uit te maken of voorafgaand aan de beoogde verwerking al dan niet een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) moet worden uitgevoerd.

Download hier de Handleiding GEB

Terug naar het overzicht