Richtsnoeren voor een DPIA

 

 

 

 

Hier kunt u de Richtsnoeren voor gegevensbeschermingseffectbeoordelingen en bepaling of een
verwerking "waarschijnlijk een hoog risico inhoudt" in de zin van Verordening 2016/679 vinden.

Deze zijn opgesteld door de groep gegevensbescherming art. 29 (nu: European data protection board)

Download hier de richtsnoeren.

 

Naar het overzicht