TSTC DPIA cursus volgen
bij TSTC

Datum: 9 december 2024
Plaats: Veenendaal & Live Online
Prijs: niet bekend
 

Workshop Privacy Impact Assessment (PIA) / Gegevensbeschermingseffectbeoordeling

De AVG eist in sommige gevallen de uitvoering van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen bij risicovolle verwerkingen (beter bekend als Privacy Impact Assesment, oftewel PIA). Onder deze term worden alle methoden gevat waarmee men (op voorhand) in kaart kan brengen hoe privacy beïnvloed wordt en waar risico’s of andere aandachtspunten zitten. Een PIA moet je niet alleen doen omdat de wet het verplicht stelt. Met een PIA kun je immers privacyrisico’s van een project in een vroegtijdig stadium helder en gestructureerd in beeld brengen. Hierna is het pas echt goed mogelijk om andere kernbeginselen uit de verordening toe te passen, zoals privacy by design.

Deze cursus geeft je een stevige basis om hier zelf mee aan de slag te gaan in de eigen organisatie.

Aanmelden

Terug naar het overzicht