Pharmacom Het uitvoeren van een DPIA
op Pharmacom

Leverancier

Pharmapartners B.V.

Postbus 47
4900 AA Oosterhout

FG

Onbekend

Gebruik

Apotheek Informatie Systeem

Website

https://www.pharmapartners.nl/product/pharmacom/

Privacyverklaring

https://www.totalspecificsolutions.com/cookies-policy

Informatiebeveiliging

ISO27001
NEN7510

Doel verwerking / rechstgrond

Opgeslagen persoonsgegevens zijn nodig voor het verlenen van een dienst.

Verwerkte persoonsgegevens

Geen specifieke opgaaf, wel in Privact Statement van TSS.

Bewaartermijnen

Onbekend

(Sub)verwerkers binnen EER

Onbekend

(Sub)verwerkers buiten EER

Onbekend

Terug naar het overzicht