Mijngezondheid.net Het uitvoeren van een DPIA
op Mijngezondheid.net

Leverancier

Pharmapartners B.V.

Postbus 47
4900 AA Oosterhout

FG

Onbekend

Gebruik

Online Patienten portaal

Website

https://home.mijngezondheid.net/

Privacyverklaring

https://home.mijngezondheid.net/privacy-statement/

Informatiebeveiliging

ISO-27001
NEN-7510

Doel verwerking / rechstgrond

Onbekend

Verwerkte persoonsgegevens

NAW-gegevens
Geboortedatum
Geslacht
BSN
Telefoonnummer
E-mailadres
Uw zorgverleners
Berichten tussen u en uw huisarts en/of apotheker
Berichten van uw huisarts en/of apotheker
Uw medisch dossier zoals beschikbaar bij uw huisarts en indien opgevraagd door u: Episodes; onderwerpen
Bijzonderheden en overgevoeligheden
Actuele medicatiestatus: de medicijnen die u nu gebruikt en de afgelopen x maanden gebruikt heeft
Voorschriften
Labuitslagen
Uw medicatiedossier zoals beschikbaar bij uw apotheek en indien opgevraagd door u: Bijzonderheden en overgevoeligheden
Actuele medicatiestatus: de medicijnen die u nu gebruikt en de afgelopen x maanden gebruikt heeft
Afleveringen
Afspraakgegevens

Bewaartermijnen

3 maanden na verwijderen account

(Sub)verwerkers binnen EER

Pharmapartners 

(Sub)verwerkers buiten EER

Onbekend

Terug naar het overzicht