Microsoft Office 365 ProPlus, Windows 10 Enterprise, Office 365 online and mobile apps Het uitvoeren van een DPIA
op Microsoft Office 365 ProPlus, Windows 10 Enterprise, Office 365 online and mobile apps

Leverancier

Microsoft

Aanvullende informatie

Op 20 december 2018 heeft de minister van Justitie en Veiligheid antwoord gegeven op kamervragen over berichtgeving in de media over dataverzameling en opslag van privacygevoelige gegevens door Microsoft. In deze brief geeft de minister aan medio 2019 de Tweede Kamer te informeren over de door SLM Microsoft uitgevoerde verificatie op de uitvoer van het overeengekomen verbeterplan met Microsoft.

Op 1 juli 2019 heeft de Tweede Kamer informatie gekregen over de verificatie .

Deze DPIA's zijn uitgevoerd door de Rijksoverheid. De universele delen van deze DPIA zullen ook voor andere gebruikers die een DPIA op deze applicatie(s) willen uitvoeren relevant zijn.

De DPIA's Microsoft Office 365 ProPlus (met twee bijlagen), Microsoft Windows 10 version 1.5 en Office 365 online en mobile apps 9versie (juli 2019) vindt u hier.

 

Terug naar het overzicht