Medimo Het uitvoeren van een DPIA
op Medimo

Leverancier

Medimo B.V.

Rijnsburgstraat 9-11
1059AT Amsterdam

FG

Dhr. M. Smit

privacy@medimo.nl

Gebruik

Electronisch verstrekkings systeem

Website

https://www.medimo.nl/

Privacyverklaring

https://www.medimo.nl/privacystatement/

Informatiebeveiliging

ISO27001
NEN7510

Doel verwerking / rechstgrond

De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene;
De verwerking plaatsvindt op basis van een wettelijke verplichting;
De betrokkene heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking.

Verwerkte persoonsgegevens

NAW-gegevens
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mail

Bewaartermijnen

Medimo zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld (wettelijke termijn).

(Sub)verwerkers binnen EER

Onbekend

(Sub)verwerkers buiten EER

Onbekend

Terug naar het overzicht