Easion Het uitvoeren van een DPIA
op Easion

Leverancier

Parantion B.V.

FG

Bas Aalpoel (security@parantion.nl)

Gebruik

Online enquête

Website

https://easion.nl/

Privacyverklaring

Privacy Statement I Easion

Informatiebeveiliging

 • ISO-27001
 • NEN-7510

Doel verwerking / rechstgrond

 • Sollicitanten: beoordeling geschiktheid
 • Werknemers: uitvoering overeenkomst
 • Web bezoekers: optimalisatie website
 • Leveranciers: uitvoering overeenkomst
 • Klanten: uitvoering overeenkomst
 • Eindgebruikers: via klanten

Verwerkte persoonsgegevens

 • Persoonlijke gegevens die nodig zijn voor uitvoering overeenkomst
 • Bedrijfsgegevens
 • Informatie contactperso(o)n(en)
 • Logbestanden waaronder IP Adres
 • Cookies

Bewaartermijnen

 • Persoonlijke gegevens die nodig zijn voor uitvoering overeenkomst - 5 jaar.  
 • Bedrijfsgegevens - 7 jaar. 
 • Informatie contactperso(o)n(en) - 7 jaar.
 • Logbestanden waaronder IP Adres - 3 maanden

(Sub)verwerkers binnen EER

Onbekend

(Sub)verwerkers buiten EER

Google - EU-US Privacy shield niet meer geldig.

Deelnemer privacy convenant 3.0

Nee

Terug naar het overzicht