Model DPIA Rijksdienst

In 2021 is het Rijksmodel PIA Rijksdienst geactualiseerd.

De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt samen te vatten:

  • De benaming ‘Rijksmodel PIA Rijksdienst’ is veranderd naar ‘Model DPIA Rijksdienst’.
  • Waar nodig is de toelichting in begrijpelijkere taal geschreven, met behoud van de juridische juistheid.
  • Verplichte ondertekening door de CIO is geschrapt van het voorblad.
  • Tekstblokken zijn verwijderd, zodat geen beperking aanwezig is wat betreft het schrijven van tekst.
  • Voorbeeldtabellen zijn toegevoegd, waar van toepassing, zodat deze direct en gemakkelijk gebruikt kunnen worden.
  • Vragen zijn gewijzigd om te verduidelijken wat wordt gevraagd per onderdeel.
  • Inleiding uitgebreid ter verduidelijking wat de relatie is tussen alle documenten van het Rijksmodel DPIA.

Lees meer of download model

Naar het overzicht