Zorgmail Het uitvoeren van een DPIA
op Zorgmail

Leverancier

Enovation is Verwerker ten behoeve van ZorgMail.
Enovation Group
Rivium Quadrant 2
2909LC Capelle aan den IJssel

FG

Onbekend

Gebruik

elektronische uitwisseling van berichten ten behoeve van (medische) gegevens

Website

Welkom - ZorgMail

Privacyverklaring

Privacy-Statement (zorgmail.nl)

Informatiebeveiliging

Enovation is gecertificeerd tegen de volgende normen · ISO2700 · ISO27799 · ISO9001 · NEN7510 · NEN7516

Doel verwerking / rechtsgrond

Voor Enovation is het doel van de verwerking het nakomen van haar contractuele verplichting(en).

Enovation wisselt op een veilige en elektronische manier berichten uit tussen (zorg)organisaties. Enovation ontwikkelt en beheert hiertoe het ZorgMail systeem en aanverwante componenten.

Verwerkte persoonsgegevens

Zie link onderdaan deze pagina

Bewaartermijnen

ZorgMail kent een retentieperiode van 90 dagen tbv de zgn. notarisfunctie. Dat wil zeggen dat er na de periode van 90 dagen – gerekend na het laatste berichtenverkeer – er geen berichten meer leven op onze systemen.
Daarnaast hebben wij onze reguliere back ups, waarop de volgende retentie periodes van toepassing zijn:
Dagback-up: 2 weken
Weekback-up : 1 maand
Maandback-up: 1 jaar
Jaarback-up: 7 jaar

(Sub)verwerkers binnen EER

  • Open Line B.V. t.b.v. hosting

(Sub)verwerkers buiten EER

Onbekend

Deelnemer privacy convenant 3.0

Nee

Aanvullende informatie

Enovation heeft een uitgebreid document ter ondersteuning van DPIA's voor Zorgmail ontwikkeld, u vindt het document via deze link

 

 

Terug naar het overzicht